Recent ingevulde vacatures

Directie en Bestuur 

 • Stadsschouwburg De Harmonie - Bestuurslid
 • Carins - Directeur-bestuurder
 • AVK Nederland - Algemeen directeur
 • mth - HR-directeur
 • Baalderborg Groep - Bestuurder
 • Gemeente Lelystad - Directeur Strategie & Ontwikkeling
 • Gemeente Lelystad - Directeur Sociaal domein
 • Waterschap Vechtstromen - Directielid Besturen en Organiseren
 • Topcon Europe Positioning - Financieel directeur
 • Welzijn Lelystad - Directeur-bestuurder
 • Empatec - Operationeel directeur
 • Gemeente Haaksbergen - Gemeentesecretaris/algemeen directeur
 • STAK W. Ploeg Beheer en Ploeg Texel - Lid bestuur STAK
 • SKIK Kinderopvang - Directeur-bestuurder
 • NTP - Algemeen directeur
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta - Dijkgraaf

Management en Professionals 

 • VNO-NCW Noord - Regiomanager Friesland
 • Instituut Fysieke Veiligheid - Manager I&A/CIO
 • Photonis Holland - Manager Finance & Control
 • Zone.college - Manager HR
 • Gemeente Smallingerland -Strategisch adviseur Economie & Ontwikkeling
 • Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland - Manager Zending & Diaconaat
 • Topcon Europe Medical - Operations manager
 • NHL Stenden Hogeschool - Teamleider Verpleegkunde
 • Royal Brinkman - Hr-manager
 • Accell Nederland - Manager Productie
 • Gemeente Eemsdelta - Concerncontroller
 • ReumaNederland - Programmamanager
 • Univé Noord-Holland - Manager Risk & Compliance
 • Handelsvereniging Salo - Manager IT
 • Bouwbedrijf Lont - Manager Operations
 • Veiligheidsregio Kennemerland - Clustermanager

Commissarissen en Toezichthouders 

 • Stichting Lentis - Lid raad van toezicht
 • Zorggroep Groningen - Lid raad van toezicht
 • Drenthe College - Lid raad van toezicht
 • Cogas - Lid raad van commissarissen
 • FPC Dr. S. van Mesdag - Lid raad van toezicht
 • Twente Milieu - Lid raad van commissarissen
 • Beter Wonen - Lid raad van commissarissen
 • Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen - Lid raad van toezicht
 • Stichting Eelder Woningbouw - Lid raad van commissarissen
 • Stichting De Zijlen - Voorzitter raad van toezicht
 • Stichting De Zijlen - Lid raad van toezicht
 • IBN - Lid raad van toezicht
 • Omrop Fryslân - Lid raad van commissarissen
 • Deltion College - Voorzitter raad van toezicht
 • Zonnehuisgroep Noord - Lid raad van toezicht
Janine Smetsers senior consultant
 • 06 - 29624626
 • Stuur een bericht
 • Linkedin
mr. Erik Batenburg senior consultant
 • 06 - 12479826
 • Stuur een bericht
 • Linkedin

Actuele vacatures op het hoogste niveau