Een veilig en betrouwbaar instrument

Nu Nederland is ondergedompeld in de zorg(en) rondom het Coronavirus dient er dagelijks leiderschap getoond te worden om de gezondheid van medewerkers en het bedrijf te borgen.

Elke organisatie bezint zich op de toekomst. Gaan we het redden? Moet er een herinrichting plaatsvinden? Hebben we de juiste (leiderschaps)competenties aan boord? Organisaties proberen zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten.

We zien, juist nu, de vraag naar ontwikkel- en selectieassessment oplopen. Onze assessments zijn volledig ingericht op de actualiteit:
  • Kandidaten krijgen beschikking over een eigen veilige ruimte op één van de kantoren van BeljonWesterterp.
  • De fysieke contactmomenten worden tot een minimum (en met maximaal één consultant) beperkt.
  • De rollenspellen vinden plaats door middel van videobellen. 
Het assessment kan desgewenst, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, gedurende deze crisisperiode geheel op afstand worden uitgevoerd.

Wat de ervaringen hierover zijn, kunt u lezen in de bijdrage van Monique Dijkhuizen en Edwin Helmich, senior consultants BeljonWesterterp:

Praktijkervaring online assessment:


Twee weken geleden kwam het verzoek van één van onze opdrachtgevers om een volledig assessment (diepte-interview, capaciteitentests en een aantal rollenspellen) in te plannen met als voorwaarde dat het assessment volledig online moest plaatsvinden. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we best sceptisch waren over het idee. Hoe kun je namelijk een persoonlijke benadering, waar wij als organisatie zoveel waarde aan hechten, borgen als je alles online doet? Daarnaast rees ook de vraag of je tijdens online rollenspellen wel een goed beeld kunt krijgen van de non-verbale signalen van de kandidaat en soft skills, zoals sensitiviteit. Na samen met collega’s en de rollenspelers kritisch het proces te hebben gefinetuned, zodat wij op een professionele wijze uitvoering konden geven aan de dag, hebben we besloten om het assessment toch door te laten gaan. En we kunnen niet anders zeggen dan dat de dag heel soepel verliep en dat we aangenaam verrast waren over de ‘personal touch’ die je ook online het assessment kunt geven. Daarnaast bleek dat juist inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit en het opbouwen van een persoonlijke relatie goed te beoordelen competenties zijn in een online assessment. Al met al kunnen we spreken over een tevreden opdrachtgever, kandidaat en daarmee een tevreden leverancier!
Publicatie datum: 10 April 2020
© 2024 BeljonWesterterp