Klant aan het woord

Een symbolisch huwelijk

Vraagstuk: 
Twee directeuren dienen samen een tweehoofdige directie te gaan vormen als gevolg van overgang van ondernemingen. Zij hebben een onafhankelijke coach gezocht die hen beiden gaat coachen waarbij de visie op leiderschap wordt verkend, gedeelde waarden worden onderzocht en portefeuilles worden verdeeld. De nieuw te vormen wendbare organisatie zal op basis van persoonlijke kracht, collectieve ambitie en complementariteit aan elkaar geleid worden door beide directeuren. Het betreft een symbolisch huwelijk tussen twee unieke individuen. Hun reactie op de dienstverlening van BeljonWesterterp;

Z eer veel dank
O nder de indruk
U itstekende begeleiding
T evreden terugkijkend


P lezierig
E cht
P ragmatisch
E rkenning voor de verschillen
R ake reflecties 

Het was een mooie ervaring om op deze wijze elkaar beter te leren kennen in de opmaat naar een intensieve samenwerkingsrelatie de komende jaren. De bijdrage van BeljonWesterterp was waardevol, bedankt daarvoor.