Vitaal verder na corona

Na ruim een jaar in een (gedeeltelijke) lockdown te hebben gezeten, vinden stapsgewijs en voorzichtig versoepelingen plaats en durven we heel langzaam en geleidelijk de draad van het leven van vóór corona op te pakken. Dan ontstaan ook de vragen over wat het vele thuiswerken heeft gedaan met uw medewerkers: Geeft de inhoudelijke functie hem of haar nog voldoening? Hoe is het gesteld met de onderlinge samenwerking en verbinding van de teams door de letterlijke afstand tot elkaar? Heeft de afgelopen tijd ertoe geleid dat een medewerker de passie voor het werk uit het oog is verloren? Waar liggen waardevolle inzichten en kansen?

Er ontstaat op de arbeidsmarkt de behoefte tot opnieuw formeren en herijken. Soms verloopt dit proces als vanzelf en soepel, soms is een gerichte begeleiding en ondersteuning raadzaam.

BeljonWesterterp biedt aan werkgevers, leidinggevenden en hr-professionals gelegenheid om tijdens een geheel vrijblijvend (video)gesprek vragen te stellen omtrent loopbaanbeleid, marktontwikkelingen, vitaliteit, teamontwikkeling, arbeidsmarktperspectief en –motivatie, zoals:

  • Samenwerken op afstand

Op afstand samenwerken, vraagt andere competenties van een team of medewerker of een andere invulling ervan. Het (informele) spontane contact wordt vervangen door een strakker ingeregelde discipline. BeljonWesterterp kan op basis van persoonlijke eigenschappen in kaart brengen of iemand bereid en bekwaam is op afstand het groepsbelang en het belang van collega’s te dienen, zodat het samenwerken op afstand voor zowel werkgever, team als medewerker soepel en plezierig verloopt en de doelstellingen worden behaald.

  • Vitaal verder na corona

‘Vitaal verder na corona’ betekent het opnieuw in kaart brengen van ieders persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en behoeften om van daaruit de taken van het team passend te verdelen. Door het inzetten van verschillende testmethodieken worden wendbaarheid en vitaliteit op teamniveau inzichtelijk gemaakt op basis waarvan gerichte interventies op het gebied van revitaliseren en her-formeren kunnen worden gedaan.

BeljonWesterterp wil mens en organisaties (opnieuw) tot hun recht laten komen, ook in de nasleep van deze coronacrisis, en kan u en uw organisatie helpen vitaal verder te kunnen na corona. Neem voor meer informatie, vragen of een afspraak voor een geheel vrijblijvend gesprek contact op met Monique de Jong via 085-9023900 of contact@beljonwesterterp.nl. Na afloop van een gesprek maken wij graag een voorstel voor uw specifieke vraag.